Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

QDATA

QDATA, izay ratsa-mangaikan’ny QUANTA MEDICAL nanomboka ny taona 1994, no manampy amin’ny famolavolana sy ny famoronana ireo rindram-baiko ampiasaina eo amin’ny sehatry ny fahasalamana sy ny angondrakitra azo avy amin’ny fikarohana ara-tsiansa natao tao Eoropa sy Georgie.

Ny mampiavaka an’ny QDATA dia ny fananany ekipa manana traikefa nivoaka tamin’ireo Sekoly ambonin’ny injeniera malagasy (ENI, école polytechnique).

Illustration Travail

Mba ahafahana manome lanja ny traikefan’ny tsirairay, ny mpiasan’ny QDATA rehetra dia mandalo fandalinana ny fahaizany isa-taona. Fotoana iray ihany koa ahalalana ny fahaiza-hiombonany @ teti-kasa iarahana amin’ny QUANTA MEDICAL.
Zava-dehibe ho an’ny QDATA ny fisian’ny firaisan-kina eo anivon’ny mpiasa, ohatra amin’izany ny fametrahana ny hetsika maro isan-karazany karakarain’ny orinasa fanamafisana izany firaisan-kina izany, toa ny fiantohana ny fialambolin’ny mpiasa (lalao baolina kitra, fitsangatsanganana arahana dinidinika sns…).

Quanta Médical

34 taona nanao ny asa fikarohana momba ny fahasalamana tao Pharma, Dispositif médical sy Dermo-Cosmetique.

QUANTA MEDICAL, lohalaharana Eoropeana momba ny fikarohana ara-pahasalamana, dia mizara ny traikefa sy toro-hevitra momba ny fanaraha-maso sy ny serivisy ISO 9001 & 27001.

Lire la suite

Illustration Travail
Illustration Métiers

Ny asanay

Fandrafetana zavatsoa avy @ireo ratsamangaika afahana manohana anareo araky ny vokatrasam-pikarohana klinika maro, izay azo volavolaina ary mifandraika amin’ny fitandremana ny tontolo iainana mahomby avo lenta, izay mitaky fivoarana ombieny ombieny.

Ny fampanantenanay: dia ny hanohana ny tetikasanareo amin’ny alàlan’ny fanofanana fahaiza-manao mifanaraka amin’ny fivoaran’ny filana eo @ sehatrin’ny fikarohana klinika:

 • Famolavolana sy fomba fiasa,
 • Fanaraha-maso sy fitsirihana ny lozamanambana,
 • Fitantanana tahirin-kevitra,
 • Antontanisa (staitistika),
 • Fenitry ny Raharaha samihafa,
 • Fampivoarana ny fampiharana IT (Teknolojian-Tranga) arak’hairaha sy voatily:
  • QUANTA VIEW e-CRF vokatra anatiny
  • TRIAL on LINE® fampiharana natokana @ fikarohana ivelantsehatra
  • Fampiharana ny fitantanana kalitao @ AQView®
  • ePRO Fampiharana ny fanontaniana momba ny Tena
 • Firenena azo hitrandrahana tombontsoa :
  • Georgia
  • Madagascar
  • Kaontinanta Afrikana

Fahalalana sy fifehezankasa

Logo Bureau Veritas - ISO 27001
Logo Bureau Veritas - ISO 9001
Logo : Crédit d'Impôt recherche - CIR

  J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

  J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

  Inscription à la mailing list

  Condition d'utilisation

  En complétant ce formulaire et en cliquant sur l’icône « Envoyer », vous consentez au traitement de vos données personnelles par la société QUANTA MEDICAL, dans le cadre d’une relation de travails. Conformément à la législation applicable aux données personnelles, nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, qu’elles sont traitées de façon confidentielle et conservées selon une durée adaptée, et que seules les personnes habilitées de notre société peuvent y accéder. Concernant vos droits (accès, rectification…) vous pouvez nous adresser un courrier électronique à donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Fepetra amin'ny fampiasana

  Ny famenoanao ny takelaka sy ny fanindrinao ny bokotra "Alefa", dia manambara ny fanekenao ny fanangonan'ny QUANTA MEDICAL ny angon-drakitrao manokana, hateraky ny fiaraha-miasa. Ny fitahirizana izany dia manaraka ny lalàna mifehy ny angon-drakitra manokana, ny mombamomba anao dia voatahiry ho tsiambaratelo anaty solosaina ary ny mpiasa voatokana amin'izany irery ihany no afaka miditra sy mikirakira ny angon-drakitrao. Ny momba ny zonao (fidirana, fanitsina, ...) dia afaka mandefa mailaka aminay ianao amin'ny donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Quanta View - eCRF Online Control

  გამოყენების პირობები

  ამ ფორმის შევსებით და „გაგზავნა“ ღილაკზე დაჭერით, თქვენ თანხმდებით კომპანიის QUANTA MEDICAL მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას სამუშაო ურთიერთობების კონტექსტში. პერსონალური მონაცემების შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით, უნდა შეგატყობინოთ, რომ თქვენი მონაცემები დამუშავდება ელექტრონულად და კონფიდენციალურად და შეინახება სათანადო ვადით,ამ მონაცემებთან წვდომა ექნება მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ უფლებამოსილ პირებს. თქვენი უფლებების თვალსაზრისით (წვდომა, შესწორების შეტანა და ა.შ.), შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Terms of use

  By completing this form and clicking on the “Send” icon, you are consenting to processing of your personal data by the QUANTA MEDICAL Company within the context of work relationships. Pursuant to legislation applicable to personal data, we should inform you that your data will be processed electronically and handled confidentially and stored for an appropriate period of time and that only people approved by our company can access these data. In terms of your rights (access and amendment etc.) you may send us an email to donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Quanta View - eCRF - Controle en saisie