Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

eCRF

QUANTA View “The Clinical eBox” წარმოადგენსმულტიფუნქციურ ვებ-აპლიკაციას (e-CRF და CTMS). იგი არის მოდულური და მრავალენოვანი და განკუთვნილია როგორც სხვადასხვა სასწავლო გეგმებისთვის, ასევე სპეციფიკური ფუნქციურიჩართვისთვის.

მისი სიმარტივისა და ფუნქციურობის გამო, QUANTA View აკმაყოფილებს მოთხოვნებს როგორც არა-ინტერვენციული კვლევისთვის, ასევე, შედარებითი ინტერვენციული კვლევისთვის უფრო კომპლექსური ფუნქციურობით (მაგალითად DICOM ფორმატი ვიზუალიზაციისთვის, ბიოლოგიური ნიმუშის ლოგისტიკა, პროდუქციის მიკვლევა, დამოუკიდებელი ექსპერტიზის მართვა და სხვა).

® გამოსავალია :

Quanta View - icone - expérimentée გამოცდილება

შეძენილია მრავალ ეროვნულ და საერთაშორისო კლინიკურ კვლევაში

Quanta View - icone - fonctionnel ფუნქციურობა

შეესაბამება ყველა სახის სამედიცინო კვლევას (ინტერვენციული, არა-ინტერვენციული, MD კვლევა და ა.შ.) და ყველა მომხმარებლის პროფილს

Quanta View - icone - accessible ხელმისაწვდომობა

პერსონალური კომპიუტერის, პლანშეტის,სმარტფონის ან სტანდარტული ბრაუზერის მეშვეობით.

Quanta View - icone - validé et sécurisé დამტკიცებული და უსაფრთხო

QUANTA Viewგანთავსებულია საფრანგეთში ISO 27001 სტანდარტებისა და საერთაშორისო ნორმატიული მოთხოვნებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად(21CFR ნაწილი 11, EMA დანართი 11, ICH, PICS, GCDMP, CNILდაGDPR)

ძირითადი ფუნქციები

CTMS - Clinical Trial Management System

ინტუიტურად გასაგები პარამეტრების დაყენება
ნორმატიული მართვა და მონიტორინგი (ნებართვა, თანხმობა და ა.შ.)
დოკუმენტების, ცენტრებისა და სპეციალისტების ადმინისტრირება სკრინშოტი
ვიზიტების დაგეგმვა და კონტროლი, ანგარიშების მომზადება და შემოწმება, ზარების კონტროლი
რისკის მონიტორინგის მართვა (რისკზე დაფუძნებული მონიტორინგი)
პაციენტის ან პროდუქტის სრული გზის მართვა
ლოგისტიკა: ნაკადებისა და მარაგების მართვა (მასალები, პროდუქტები, ნიმუშები და სხვა)
PV: გაფრთხილებები, შეტყობინებები და SAE-ს მონიტორინგი
ხარისხის უზრუნველყოფა: გადახრებისა და მაკორექტირებელი მოქმედებების მონიტორინგი

CDMS - Content Data Management System

წვდომისა (მკვლევარები, CRA, CTA, მონაცემთა მენეჯერები და სხვა) და უფლებების (კითხვა, წერა, განხილვა, დადასტურება)მრავალსაფეხურიანი მართვა
პაციენტის დამოუკიდებელი პორტალი სკრინშოტი
მონაცემთა რამდენიმე ფორმატი (სიები, სურათები, ველები შენიშვნებისთვის, სტატიკური და დინამიური ცხრილები და ა.შ.)
დინამიური ასახვა პასუხების მეთოდის მიხედვით
Cელექტრონული DCF-ებით პროცესის შიდა რეგისტრაციის კონტროლი და მართვა სკრინშოტი
მონაცემთა ყოველი ერთეულის მდგომარეობის მონიტორინგი
IWRSრანდომიზაცია

CPMS - Content Portal Management System

მონაწილეთა შორის ურთიერთობების მართვა (CRO, სპონსორები, მკვლევარები და ა.შ.).
პროდუქტიულობა და ხარისხის მაჩვენებლები
პერსონალური დავალების ჩვენება
მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული შეტყობინებები ელ-ფოსტაზე
წინასწარ განსაზღვრულიპირობები და ექსპორტი, პირობები-ექსპორტის ვიზუალიზაცია
დოკუმენტების გაზიარება და ბეჭდვა
ტრენინგი

დაკავშირებული სერვისები

ჰოსტინგი
QUANTA View არის საფრანგეთში განთავსებული აპლიკაცია ISO 27001 სტანდარტების შესაბამისად წვდომის 99%გარანტიით

დახმარება
ოპერატიული სატელეფონო ცენტრი ეხმაურებამკვლევარების მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას

მომსახურება
სპეციალური მომსახურება, ორიენტირებული სერვისზე(ინტერვენციის დრო და გადაწყვეტა)

განვითარება
შიდა IT ინჟინრების გუნდი და დეველოპერები, რომლებიც მზად არიან ჯანმრთელობის ცვლილებებზე საპასუხოდ და პროექტში წარმოშობილ სპეციფიკურ პროცესებში ჩასართვად.

დამატებითი სერვისები
თქვენი მთლიანი პროექტის ან მისი ნაწილის მართვის გადაცემა QUANTTA MEDICAL გუნდისთვის: CRF-ს შემუშავება, ნიმუშების პარამეტრების დაყენება, მონაცემთა მართვა, ცენტრის მონიტორინგი და სტატისტიკური ანალიზი

სიახლე

დადასტურებულია 2020 წლის იანვარში, ახალი ვერსია 5.300 მოიცავს ახალ ევოლუციებს :
მრავალპროექტის სივრცე: კლიენტის ავტონომია მისი კვლევების შექმნისა და დაარქივებისთვის და მრავალპროგრამული მაჩვენებლების მონიტორინგის შესაძლებლობა.
საგამოძიებო ცენტრების ინტერფეისის ოპტიმიზაცია: უფრო მარტივი ნავიგაცია, მოვლენების ავტომატიზირებული დასახელება, მოქმედებების გაფართოებული შესაძლებლობები …

    J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

    J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

    Inscription à la mailing list

    Quanta View - eCRF Online Control

    Quanta View - eCRF - Controle en saisie